ای شاه شهیدان ای زاده ی حیدر/ آرام دل فاطمه و سبط پیمبر/ شد عازم میدان شهادت شه خوبان / پوشید به تن جوشن داوود پیمبر / فرمود به زینب که ایا خواهر زارم / جان, تو و اطفال من و عابد مضطر/ گفتا به سکینه که ایا نور دوچشمان / گردی چه یتیم از ستم فرقه ی کافر/ افتد تن من غرق به خون در صف میدان/ هم ناله به لیلا شوی در ماتم اکبر/ همراه اسیران چه روی جانب کوفه/ همراه تو باشد سر من چون مه انور / از بهر تسلا
ی دلت در گه و بیگاه / بنمای نظر بر سر من بر نی کافر/ در دیرمغان چون برسی در سفر شام/ آید به برت راهب آن دیر مکرر/ پرسد زتو گر نام ونشان و نسبت را/ برگو که مخیطا بود جدم وحیدر/ باشد سربابای من بیکس بی یار/ این سر که نموده است تو را دیر منور/بنما طلب مغفرت و رحمت ایزد/ چون طالب غم دیده بود خادم این سر /(( شاعر این سروده دایی مادر بنده مرحوم ملا حیدر رودانی متخلص به طالب می باشد نثار روحش سه صلوات محمدی روحش شاد))


+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۱ساعت 11:10  توسط یوسف وشایی  |